PARTICIPACIÓ SOCIO-EDUCATIVA

Per a totes aquelles persones, entitats i institucions interessades en aprendre l'ofici de pastor, en diondre el projecte i en defensar una economioa camperola, RAMATS al BOSC realitza activitats d'eduació agro-ambiental, acull alumnes de pràctiques i participa en jornades de difusió i conscienciació. Amb l'objectiu bàsic de que els pastors i pastores siguin agents actiu en el desenvolupament de projectes de cooperació en xarxa a favor d'un món rural viu.

A Ramats al Bosc, a més a més de proposar solucions innovadores a problemàtiques silvícoles actuals i revaloritzar l’ofici de pastor, volem difondre l’ofici i el món dels pastors, i els beneficis d’aquesta activitat multimil·lenària.

Considerem un pilar bàsic situar la divulgació o difusió del projecte i els seus valors, amb l’objectiu d’aconseguir el merescut suport i l’imprescindible reconeixement institucional i civil, per la funció ecològica i social que es desenvolupa.

Per tal de donar a conèixer el projecte, es realitzen presentacions periòdiques als mitjans locals i nacionals per explicar el missatge general del projecte. Amb aquestes presentacions es dona la informació necessària perquè es mostri interès i es parli del projecte.

És important també, fer un esforç per difondre el projecte al conjunt de la societat, sigui a través de la presència als mitjans audiovisuals (programes relacionats amb el medi ambient), a la ràdio, en articles de revistes, webs, etc.

És importantíssim que s’estableixin canals de comunicació directa (feedback), entre els promotors del projecte (pastors) i la resta de la societat civil i les institucions. És per això que es dóna a conèixer el projecte a la societat a través de visites guiades en la zona on pastura el ramat. Aquesta activitat és vital perquè la gent pot apropar-se i establir un contacte directe amb els pastors i el seu ramat, recorrent les muntanyes per on pastura el ramat, i observant en primera persona la tasca que es desenvolupa.

La presència del ramat en un àmbit territorial referent de la comunitat educativa local és la millor oportunitat per conèixer de primera mà el sentit de la presència del ramat al bosc.

Conscients d’aquesta oportunitat, s’ofereix a la comunitat educativa una proposta pedagògica que gira al voltant del món dels pastors, reforçant així el suport i confiança de la societat amb el projecte, i potenciant també altres sectors socials i econòmics del territori on s’implanta el projecte (educadors/es ambientals, etc.) La proposta pedagògica gira al voltant de:

-conèixer l’ofici de pastor (eines, vestuari, manera de treballar, vocabulari…)

-conèixer els gossos pastor (el seu ensinistrament, la seva feina, races autòctones…)

-conèixer el bestiar del projecte (races autòctones, característiques, tipus de ovelles i cabres –els cabrits, els xais, els crestons…- què i com mengen, etologia…)

-descobrir la presència històrica del pasturatge a la zona (ramats de pastura baixa, de muntanya, itineraris de transhumància, ramats de cabres i/o ovelles, producció de llet, formatges, carn…)

-entendre el sentit del ramat al bosc (reducció de la biomassa, prevenció d’incendis forestals, la femta com afavoridor de rebrot de noves espècies…) 


2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos