L'ASSOCIACIÓ

L’any 2009, un grup de persones vinculades al sector agroforestal (pastors i pastores, enginyers forestals, tècnics agrònoms, voluntaris d'agrupacions de defensa forestal, ecologistes, activistes socials en defensa de la pagesia local, consumidores de productes ecològics…) vam constituir l’ Associació La Gaiata (associació sense afany de lucre, descentralitzada, assamblearia i autogestionada), amb l’objectiu bàsic de recuperar i mantenir la històrica interacció entre la ramaderia i les muntanyes, preservant els valors culturals i socials del pastoralisme mediterrani per a l’ús i bé comú.

El projecte Ramats al Bosc treballa en el foment de la integració de la ramaderia extensiva del sotabosc (silvopastoralisme) arreu del territori. Això significa a la pràctica, adaptar-se als recursos naturals disponibles i contribuir en la mesura de les nostres possibilitats, al manteniment del sotabosc com a mesura per prevenir els incendis forestals, al foment de les races herbívores autòctones catalanes, a fer pedagogia i conscienciar sobre els beneficis d'aquesta activitat pel conjunt de la societat, i evidentment, produir aliments des d’una perspectiva agroecològica de l’activitat.

En el nostre cas treballem amb un ramat de cabra blanca de Rasquera i ovella Muntanyesa (Ripollesa). Estem parlant d’un bestiar, que fan la funció de desbrossadores naturals, realitzant una tasca que cap màquina construïda per l’home seria capaç de fer. El bestiar consumeixen un sotabosc (biomassa), i el transformen en productes alimentaris de primera qualitat, carn i llet. Contribueixen a la gestió forestal sostenible en la prevenció dels incendis forestals, mantenint un sotabosc “net” (el bosc s’ha de pasturar no pas netejar!), que garanteixi molt la seguretat enfront els grans incendis forestals, tal i com demostren nombrosos estudis i experiències, i sobretot, el sentit comú.

Contribueixen també a potenciar la biodiversitat, a mantenir el paisatge i arrelada la gent al territori. De fet, els boscos, com la natura, tenen un valor intrínsec en sí mateix, més enllà dels beneficis que ens poden aportar a nosaltres com a persones (usos recreatius, esportius, pedagògics, fusta, bolets, etc.) Els boscos fixen el co2 i el transformen en oxigen, la natura és sàvia

Ens veiem al bosc!

Gaiata bastó llarg i encorbat en la seva part superior que utilitzen els pastors

 


 

 

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos